Leren spreken

Een man komt bij de dokter. Hij zegt: ‘Dokter, ik kan niet goed meer praten.’

De dokter zegt: ‘Leg je hand eens op tafel. Ja, hier.” Vervolgens neemt hij een hamer en slaat op de hand.

De man roept heel hard: ‘Aaaaaaaa!’

De dokter antwoordt: ‘Goed zo! De volgende keer leren we de B!’

 
Tags: