Hoe wordt een kalf geboren?

Jantje vraagt aan zijn moeder: ‘Mama, hoe wordt een kalf geboren?’

Mama zegt: ‘Eerst komt de kop, dan de poten en als laatste het achterlijf.’

Jantje vraagt verbaasd: ‘Maar wie zet hem dan in elkaar?’

 
Tags: