Iets groen op het hek

Lucas vraagt aan Gerd: “Wat is groen en zit op het hek?”

Gerd antwoord: “Dat weet ik niet.”

Waarop Lucas zegt: “Verf!”

 

Snel vliegen

Welk insect vliegt sneller dan het geluid?

Een vlieg in een straaljager.

 

Dieren in de ark

Hoeveel soorten dieren nam Mozes mee in zijn ark?

Geen. Mozes had geen ark.