Protest tegen ontslag

De pas ontslagen werknemer vraagt aan de baas: ‘Waarom heeft u mij ontslagen? Ik heb toch niets gedaan!’

Waarop de baas antwoordt: ‘Daarom juist!’

 
Tags: