Jantje: wie mag naar huis?

De meester zegt: “Wie de volgende vraag goed beantwoordt, mag meteen naar huis.”

Net op dat moment laat Jantje een luide scheet. De ganse klas barst in lachen uit.

“Wie deed dat?” roept de leraar uit! ‘

“Dat was ik”, zegt Jantje. “Mag ik dan nu naar huis?”

 

Leren schrijven in eerste leerjaar

  • Thomas zegt: “Ik heb vandaag leren schrijven!”
  • Lucas vraagt: “Wat heb je geschreven?”
  • Thomas antwoordt: “Dat weet ik niet. Ik heb nog niet leren lezen!”
 

Moeders scheppen op over hun kind

Enkele moeders staan aan de schoolpoort op te scheppen over hun kinderen die nog maar in de kleuterklas zitten.

De ene moeder zegt: “Mijn zoontje kan zijn naam al zeggen.”

Een tweede antwoordt: “Knap, maar dat kan onze dochter al lang. Zij kan haar naam al schrijven.”

“Ha!” zegt een derde moeder, “Dat is nog niets. Mijn zoon kan zijn naam al achterstevoren schrijven!”

“Wow! Dat is pas knap. Hoe heet hij dan?” vragen de eerste twee moeders.

De derde moeder antwoordt: “Bob!”

 

Waarom Engels leren?

Thomas vraagt aan zijn papa waarom hij eigenlijk Engels moet leren op school.

“Omdat de halve wereld Engels spreekt, natuurlijk!”, antwoordt zijn papa.

Thomas vraagt: “Is dat dan nog niet genoeg?”

 

Jantje weet wat een gentleman is

Jantje gaat met de trein naar school. Het is druk, maar hij vindt toch een zitplaats.

Er stapt een moeder op met een kind op de arm. Jantje staat voor haar op en zegt dat ze mag gaan zitten op zijn plaats.

Ze zegt: ‘Bedankt, jij bent een echte gentleman!’

Tijdens de volgende les Engels vraagt de onderwijzeres toevallig: ‘Wie weet wat een gentleman is?’

Onmiddellijk steekt Jantje zijn vinger op en zegt: ‘Dat is een man die een vrouw met kind laat zitten, juf!’

 

Jantje is te laat voor school

Jantje loopt naar school. Hij was wat laat vertrokken en kijkt op zijn uurwerk. Het is 5 voor half 9.

Jantje begint te rennen. Hij begint te herhalen: “O, god laat me op tijd op school komen! O, god laat me op tijd op school komen!”

Plots struikelt Jantje. Hij zegt: “Je hoeft me nu ook niet te duwen, he, God.”

 

Verschil tussen gratis en voor niks

Jantje vraagt aan de meester: “Meester Peter, wat is het verschil tussen GRATIS en VOOR NIKS?”

De erg gemene meester Peter antwoordt: “Wel, Jantje, dat is heel simpel. alle kinderen mogen gratis naar school, maar in jouw geval is dat voor niks.”

 

Jantje komt niet thuis na school

De vader van Jantje zit thuis te wachten tot Jantje thuis komt na school. Maar Jantje komt niet opdagen.

Uiteindelijk besluit zijn vader zelf maar eens te gaan kijken waar Jantje blijft. Bij de school treft hij zijn zoon aan.

“Jantje,” vraagt hij, “waarom kom je niet naar huis?”

Jantje antwoordt: “Wel, papa, we hebben in de les aardrijkskunde geleerd dat de aarde draait. Ik zit hier te wachten tot ons huis voorbij komt.”

 

Jantje maakt een opstel over de hond

Op school moest Jantje bij de juffrouw komen.

De juf zei: “Jantje, dat opstel dat je schreef over je hond is exact hetzelfde als datgene dat je broer vorig jaar schreef. Wat heb je daar op te zeggen?”

“Wel, juf.” antwoordt Jantje, “Het is natuurlijk wel dezelfde hond.”

 

Nieuw samengestelde gezinnen

“Ik heb een nieuwe papa”, vertelt Marietje van 4 trots aan haar vriendjes en vriendinnetjes in de kleuterklas, doelend op de nieuwe vriend van haar moeder. “En hij komt me straks ophalen na school!”

Als het zover is, lopen Marietje en haar klasgenootjes naar buiten om de nieuwe papa te bewonderen.

“Kijk, daar is mijn nieuwe papa”, zegt Marietje.

Waarop de 4-jarige Tim enthousiast roept: “Oh ja! Dat is een toffe papa! Die hebben wij ook al gehad.”

 

Eerlijk duurt het langst

‘Tony, kun jij een voorbeeld geven van het spreekwoord “Eerlijk duurt het langst”?’ vraagt de juf.

‘Als ik mijn sommen overschrijf van Kim, dan duurt het kort. Maar als ik ze eerlijk zelf maak, dan duurt het veel langer.’

 

De ontdekking van Amerika

De leraar wijst naar een vlek op de wereldkaart en vraagt aan zijn leerlingen: “Welk werelddeel is dit?”

“Amerika”, antwoordt Stef.

“Goed zo. En wie heeft Amerika ontdekt?”

“Stef”, antwoorden enkele leerlingen tegelijk.

 

Jantje kent het alfabet

Jantje komt voor het eerst op zijn nieuwe school.

De juf vraagt: “Ken je het alfabet al, Jantje?”

Jantje antwoordt: “Jazeker, juf”.

De juf vraagt dan: “Welke letter komt er na de A?”

Jantje antwoordt: “Alle letters, juf!”

 

Is de meester een ezel?

Jantje: “Meester, zou het een belediging zijn mocht ik u een ezel noemen?”

Meester: “Dat is zeer zeker een belediging!”

Jantje: “Maar wat als ik ‘Meneer’ zeg tegen een ezel?”

Meester: “Neen, dat is geen belediging.”

Jantje: “OK, meneer!”

 

De eerste schooldag van Jantje

Jantje, het zoontje van een treinconducteur, komt thuis van zijn eerste schooldag.

Hij is heel ontevreden. “Wat een stomme school!” zegt hij.

“Wat is er gebeurd?”, vraagt zijn moeder.

“Ik wil graag naar een andere school, ” antwoordt Jantje, “want dit is bedrog! Op de deur staat ’Eerste Klas‘, maar het zijn gewoon houten banken!”

 

Jezus is overal

In de godsdienstles legt de meester aan de kinderen uit dat Jezus overal rondom ons aanwezig is. Op het einde van de les vraagt hij : “En, kinderen, waar is Jezus vandaag?”

Fons steekt zijn vinger in de lucht en zegt : “Hij is in de hemel.”

Piet zegt : “Hij is in mijn hart.”

Ondertussen zit Jantje hevig met zijn vinger te zwaaien en als het eindelijk zijn beurt is om te antwoorden, zegt hij : “Hij zit bij ons thuis in de badkamer!”

De meester is verbaasd en vraagt Jantje waarom hij dat denkt.

“Wel,” zegt Jantje, “elke morgen wanneer mijn vader opstaat, klopt hij op de deur van de badkamer en roept hij ‘Jezus Christus! Zit gij hier nu nog !?'”

 

Wie het juist heeft mag naar huis

De juf, een kwartier voor tijd: ‘Wie de volgende vraag goed beantwoordt, mag naar huis.’

Jantje gooit zijn pennenzak tegen het bord.

Wie deed dat?’ vraagt de juf.

‘Dat was ik’, zegt de Jantje. ‘Tot morgen!’

 

Lisa wil model worden

De juffrouw op school vraagt aan Lisa wat ze later wil worden.

‘Ik wil later model worden’, zegt Lisa.

‘Maar wat als je daar nou niet knap genoeg zou voor zijn?’ vraagt de juffrouw.

Lisa antwoordt: ‘Dan kan ik altijd nog schooljuf worden.’ 

 

Jantje wil weten hoe laat het is

Jantje vraagt in de klas: ‘Hoe laat is het?’

De juf antwoordt: ‘Drie uur.’

Jantje zucht: ‘Oh nee!’

De juf vraagt: ‘Wat is er?’

Jantje zegt: ‘Ik vraag al de hele dag aan iedereen hoe laat het is en ik krijg steeds een ander antwoord!’