Een koffie voor de nieuwe werknemer

Een jonge man is net afgestudeerd en aangenomen in een grote onderneming. Hij is nogal verwend.

De eerste dag neemt hij de telefoon, belt de bedrijfscafetaria en zegt: “een koffie, en snel een beetje….”

Aan de andere kant van de lijn antwoordt een stem : Ik denk dat u een verkeerd intern nummer gedraaid hebt, weet u wel met wie u spreekt?”

“Heu… Nee…”, antwoordt de pas aangenomen werknemer.

“Ik ben de Directeur-Generaal van deze firma, en uw toont bevalt me niet.” zegt de stem.

De jonge man roept: “Wel wel, dik opgeblazen directeur- generaaltje. En u, weet u wel met wie u spreekt?”

“Heu….Nee” antwoordt de directeur ietwat verbaasd.

“Perfect !” antwoordt de jonge man. En hij haakt in.

 
Tags: