2 slangen in gesprek

Twee slangen kronkelen door het bos.

Plots zegt de ene slang tegen de andere: “Zijn wij giftig?”

De tweede slang reageert verbaasd: “Waarom vraag je dat nu plots?”

De eerste antwoordt: “Wel, ik heb net op mijn tong gebeten…”

 
Tags: