Een Nederlander in een wapenwinkel

Een Nederlander komt een Vlaamse wapenwinkel binnen. “Heeft u pistolen?” vraagt hij.

“Nee” antwoordt de verkoper (rechts van hem liggen nochtans tientallen pistolen).

“Heeft u granaten?” probeert de Nederlander dan maar.

“Nee” zegt de verkoper opnieuw (links van hem ligt een hoop granaten).

“Nou, moe!” roept de Nederlander uit. “Heeft u misschien iets tegen Nederlanders?”

“Jazeker,” antwoordt de verkoper, “hier rechts pistolen en hier links granaten.”

 
Tags: