Deze aap lijkt op iemand

Saskia en haar dochtertje Pia wandelen in de dierentuin. Ze komen bij de apen terecht.
Plots roept Pia uit: “Kijk, mama! Die aap lijkt op nonkel Tom!”
“Sssst, Pia!” zegt mama, “Zoiets mag je niet zeggen.”
“Maar mama, ” zegt Pia verbaasd, “die aap verstaat ons toch niet?”

 
Tags: ,